New Danish electronics partnership challenges the Far East
3 April 2019
Se den danske version nedenfor DK ver.

TKT Electronics and EKTOS open an electronics manufacturing unit in Ukraine with a focus on quality, traceability and agility.

It has, until now, been commonly accepted in the Danish electronics industry that it is only the Far East that can produce consumer electronics at competitive prices. Now, however, two long-standing partners have decided to establish an alternative.

The Danish electronics manufacturer TKT Electronics and the Danish-Ukrainian development and testing house EKTOS join forces and establish a joint factory unit, TECHTO Electronics. Under the headline “Agile Electronics Manufacturing” the factory challenges the Far East. This is done through a unique combination of traceability and agility, plus box-build in Ukraine. TECHTO Electronics is going to be headquartered in the Western Ukrainian city of Ivano-Frankivsk, right next to EKTOS’ local branch for hardware and software development.

Jesper Holst, director of EKTOS A/S and Tommy Korsholt, director of TKT Electronics, at TKT’s production site in Skive, Denmark. The production lines, processes, and quality management in Skive are copied to the new production unit in Ukraine – TECHTO Electronics.

Director of TKT Electronics Tommy Korsholt:

– At our factory in Skive we have for many years developed and refined an advanced quality and traceability system. Together with a very agile production, this means that we can process an urgent order within a few hours. The production lines, processes, and quality management in Skive are copied to the new production unit in Ukraine. Along with skilled, local technicians who are trained with our Danish employees, we can ensure high quality and prices that can easily compete with the Far East.

 

Tommy Korsholt, director of TKT Electronics and TECHTO Electronics

Director of EKTOS Jesper Holst adds:

Jesper Holst, director of EKTOS A/S and sales manager at TECHTO Electronics

– For EKTOS, the new joint venture means that we can now offer a unique one-stop shop that covers the entire chain from development to serial production. As a development and test house, EKTOS can handle the specification phase, development, test, and regulatory approval, and we can produce prototypes in small series. Via TECHTO Electronics we can now also offer our customers a handling of the subsequent serial production.

 

Production and development

TKT Electronics is an expert in electronics assembly and works as a subcontractor for a wide range of industries, including energy, medical, agriculture, and process industries. The company has 58 employees.

EKTOS is a development and test house with a staff of highly qualified hardware and software engineers, who both solve defined tasks within testing and certification and handle complete development projects, from idea generation and development to prototype production. EKTOS provides testing services accredited by DANAK, the national accreditation body in Denmark appointed by The Danish Safety Technology State Authority. The company has 80 employees in three locations in Denmark and two in Ukraine.

Scandinavian consumer electronics

The new factory is launched because of an increasing demand from especially Scandinavian customers in consumer electronics. TECHTO Electronics starts production in September, initially with 25 employees. The order book is already full so further hiring is expected next year.

Supplement

TECHTO Electronics focuses on products with a certain proportion of manual handling, typically consumer electronics, including box-build and delivery directly to the end customer. The new factory will serve as a supplement to TKT Electronics’ existing factory in Skive. While machines assemble 96 – 97 % of all the products in Skive, TECHTO Electronics will produce a significantly larger proportion of box-build.

The establishment of TECHTO Electronics will thus not result in the relocation of jobs from Denmark to Ukraine. Ukrainian salaries are on the same level as Chinese salaries and therefore TECHTO Electronics can still help the customers who need to produce items with more manual assembly. At the same time, the new factory unit will be able to handle the capacity challenges that both EKTOS and TKT Electronics expect in the near future.

Find more information here (Danish): https://techto.eu/

Nyt dansk elektronik-partnerskab tager kampen op med Fjernøsten

TKT Electronics og EKTOS åbner fabrik i Ukraine med fokus på kvalitet, sporbarhed og agilitet.

Det har hidtil været god latin i den danske elektronikbranche, at det kun er Fjernøsten, der kan producere forbrugerelektronik til konkurrencedygtige priser. Nu har to mangeårige samarbejdspartnere imidlertid besluttet at etablere et alternativ.

Elektronikproducenten TKT Electronics og udviklings- og testhuset EKTOS puljer deres kompetencer og etablerer en fælles fabriksenhed, TECHTO Electronics. Under overskriften ”Agile Electronics Manufacturing” tager fabrikken kampen op med Fjernøsten. Det sker gennem en unik kombination af sporbarhed og agilitet, plus ”box-build” i Ukraine. TECHTO Electronics får hjemsted i den vestukrainske by Ivano-Frankivsk, dør om dør med EKTOS’ lokale filial for hardware- og softwareudvikling.

Jesper Holst, direktør for EKTOS og Tommy Korsholt, direktør for TKT Electronics på TKT’s produktion i Skive. Produktionslinjerne, processerne og kvalitetsstyringen i Skive bliver kopieret til den ny produktionsenhed i Ukraine – TECHTO Electronics.

Direktør i TKT Electronics Tommy Korsholt:

– På vores fabrik i Skive har vi gennem mange år udviklet og forfinet et avanceret kvalitets- og sporbarhedssystem. Sammen med en meget agil produktion betyder det, at vi f.eks. kan behandle en hasteordre inden for få timer. Produktionslinjerne, processerne og kvalitetsstyringen i Skive kopierer vi til den nye produktionsenhed i Ukraine. Sammen med dygtige lokale folk, der uddannes sammen med vores danske medarbejdere, sikrer dette en høj kvalitet til priser, der sagtens kan konkurrere med Fjernøsten.

Tommy Korsholt, direktør i TKT Electronics og TECHTO Electronics

Direktør i EKTOS Jesper Holst supplerer:

Jesper Holst, direktør i EKTOS A/S og Sales Manager hos TECHTO Electronics

– For EKTOS betyder det nye joint venture, at vi nu kan tilbyde en unik one-stop-shop, der dækker hele kæden fra udvikling til serieproduktion. Som udviklings- og testhus kan EKTOS stå for specifikation, udvikling, test og myndighedsgodkendelse og vi kan producere prototyper i små serier. Via TECHTO Electronics kan vi nu også tilbyde vores kunder at håndtere den efterfølgende serieproduktion.

 

Produktion og udvikling

TKT Electronics er ekspert i elektronikmontage og fungerer som underleverandør til en lang række brancher, bl.a. energi, medico, landbrug og procesindustrien. Virksomheden har 58 ansatte.

EKTOS er et udviklings- og testhus med en stab af højt kvalificere hardware- og softwareingeniører, der både løser afgrænsede opgaver inden for test og certificering og håndterer komplette udviklingsprojekter, fra idegenerering og udvikling til prototype-produktion. EKTOS leverer typetestydelser akkrediteret af DANAK, det nationale sikkerhedsorgan under Sikkerhedsstyrelsen. Virksomheden har 80 medarbejdere fordelt på tre lokationer i Danmark og to i Ukraine.

Skandinavisk forbrugerelektronik

Den nye fabrik søsættes på baggrund af stigende efterspørgsel fra især skandinaviske kunder inden for forbrugerelektronik. TECHTO Electronics starter produktionen til september, i første omgang med 25 medarbejdere. Ordrebogen er imidlertid fyldt så godt op allerede, at man forventer yderligere nyansættelser i starten af det kommende år.

Supplement

TECHTO Electronics fokuserer på emner med en vis andel af manuel håndtering, typisk forbrugerelektronik, inklusive box-build og levering direkte til slutkunden. Den nye fabrik kommer til at fungere som et supplement til TKT Electronics’ eksisterende fabrik i Skive. Mens man i Skive maskinmonterer mellem 96 og 97 procent af alle emner, vil TECHTO Electronics producere emner med en markant større andel af box-build.

Etableringen af TECHTO Electronics vil således ikke medføre udflytning af arbejdspladser fra Danmark til Ukraine. Ukrainske lønninger er på niveau med kinesiske og derfor kan TECHTO Electronics imødekomme de kunder, der har behov for at få produceret emner med en større andel af håndmontage. Samtidig vil den nye fabriksenhed kunne håndtere de kapacitetsudfordringer, som både EKTOS og TKT Electronics forventer i den nærmeste fremtid.

Find mere information her: https://techto.eu/

RECENT POSTS
15 new employees in TECHTO Electronics in first quarter TRS EKTOS – UPDATED LIST OF ACCREDITED TESTS Free webinar about IOT product development – date 20 October 2022 Product Development Towards IEC61508 SIL 2
Back to NEWS
Contact Us