Collaboration between IoT Denmark and EKTOS speeds up the implementation of IoT solutions
8 September 2019
Se den danske version nedenfor DK ver.

By initiating a partnership, IoT Denmark and EKTOS ensure fast and efficient support to companies developing IoT solutions with Sigfox.

As Danish SigFox operator IoT Denmark meets a number of companies that want to develop IoT solutions. With EKTOS as electronics partner, IoT Denmark can support customers with estimation, design, and development of the hardware in their product. Which sensor solutions or actuators suit the given product the best? Does the product need to be developed from scratch or does a ready solution already exist? If it is to be developed, what would it cost? And what about the cost of production? How to ensure that the product meets the regulatory requirements so that it can be sold in the desired market? These are the types of questions EKTOS can help answer.

EKTOS is an engineering company with Danish roots with strong competencies in the development, testing, approval, and production of eg. IoT solutions. By collaborating with EKTOS, IoT Denmark’s customers can draw on EKTOS’ expert knowledge.

“The collaboration with EKTOS strengthens our business by ensuring a fast and professional support for those of our customers who are considering developing a Sigfox solution,” says Kenneth Jahn Andersen, director of IoT Denmark. Kenneth adds: “One of Sigfox’s benefits is precisely the global partner network and the open standards – and we would like to build this further locally ”.

 

The collaboration with EKTOS strengthens our business by ensuring a fast and professional support for those of our customers who are considering developing a Sigfox solution – Kenneth Jahn Andersen, director of IoT Denmark

 

EKTOS prefers Sigfox for energy-efficient IoT solutions

EKTOS always recommends its customers choose Sigfox technology, where it is the optimal solution, technically and commercially, as is the case for many IoT products. “The Sigfox network excels compared to other solutions when very high energy efficiency is desired in battery-powered applications,” says EKTOS Director Jesper Holst, adding: “In addition, it is possible to develop and roll out projects quickly and with great predictability on the Sigfox network because of the well-established network operators, like IoT Denmark, and because there is a high maturity in the ecosystem of ready-made Sigfox-based sensor manufacturers and module suppliers already. ”

The Sigfox network excels compared to other solutions when very high energy efficiency is desired in battery-powered applications – Jesper Holst, director at EKTOS A/S

 

Evening meetings on the latest developments and common challenges

IoT Denmark and EKTOS join forces to host a series of evening meetings – you are hereby invited to the first one! At the first evening meeting, EKTOS and IoT Denmark will show how to estimate the expenses associated with kickstarting an IoT product with Sigfox. In addition, EKTOS will share their experience and advice on designing battery products – a discipline that is not straightforward to master.
The meeting will be held at EKTOS’ location in Copenhagen on A.C. Meyers Vænge 15, Tuesday, October 1st, from 17.00-20.00.

If you are interested in participating or would like to hear more, you are most welcome to contact Hjørdis Clemmensen, Head of Marketing at EKTOS, tel. +45 6169 2281 or hjc@ektos.net.

Samarbejde mellem IoT Denmark og EKTOS sætter fart på implementeringen af IoT løsninger

Ved at indlede et samarbejde sikrer IoT Denmark og EKTOS hurtig og effektiv sparring til virksomheder, der udvikler IoT-løsninger med Sigfox.

Som dansk Sigfox IoT operatør møder IoT Denmark en del virksomheder, der ønsker at udvikle til IoT. Med EKTOS som elektronikpartner kan IoT Denmark imødekomme de kunder, som oplever udfordringer, når hardware-delen af deres produkt skal estimeres og udvikles. Hvilke sensorløsninger eller aktuatorer passer bedst til det givne produkt? Skal løsningen udvikles fra bunden, eller findes der en færdig løsning allerede? Hvis den skal udvikles, hvad ville det koste? Og hvad med prisen på produktion? Hvordan sikrer man, at produktet lever op til myndighedskravene, så det kan sælges på det ønskede marked? Det er den type spørgsmål, EKTOS kan hjælpe med at besvare.

EKTOS er et ingeniørfirma med danske rødder, der har stærke kompetencer indenfor udvikling, test, godkendelse og produktion af bl.a. IoT-løsninger. Ved at arbejde sammen med EKTOS kan IoT Denmarks kunder trække på EKTOS’ ekspertviden.

 

Samarbejdet med EKTOS styrker vores forretning på den måde, at vi sikrer en hurtig og professionel sparring til de af vore kunder, som går i udviklingstanker omkring Sigfox – Kenneth Jahn Andersen, direktør, IoT Denmark

 

 

EKTOS foretrækker Sigfox til energieffektive IoT-løsninger

EKTOS anbefaler altid deres kunder at vælge Sigfox-teknologien, hvor det er den optimale løsning teknisk og kommercielt, som det er tilfældet for rigtigt mange IoT-produkter. ”Sigfox-netværket udmærker sig teknisk, når meget høj energieffektivitet ønskes i batteridrevne applikationer,” siger direktør for EKTOS, Jesper Holst og tilføjer: ”Derudover er det muligt at udvikle og udrulle projekter hurtigt og med stor forudsigelighed på Sigfox-netværket pga. de veletablerede netværksoperatører – som IoT Denmark – og fordi der allerede er en høj modenhed i økosystemet af færdige Sigfox-baserede sensorproducenter og modul-leverandører.”

Sigfox-netværket udmærker sig teknisk, når meget høj energieffektivitet ønskes i batteridrevne applikationer – Jesper Holst, direktør, EKTOS

 

Gå-hjem-møder om den nyeste udvikling og gængse udfordringer

IoT Denmark og EKTOS går sammen om at afholde en række gå-hjem-møder, og du inviteres hermed til det første. På det første gå-hjem-møde vil vi give eksempler på, hvordan vi skaber et overblik over alle udgifter forbundet med at sætte et IoT-produkt med Sigfox i søen. Derudover vil vi dele erfaringer og råd om design af batteriprodukter – en disciplin som ikke er så ligetil at mestre.

Mødet afholdes hos EKTOS i Københavns Sydhavn tirsdag d. 1. oktober kl. 17-20. Hvis du er interesseret i at deltage eller gerne vil høre mere, er du meget velkommen til at kontakte EKTOS’ marketingschef Hjørdis Clemmensen på tlf. 6169 2281 eller hjc@ektos.net.

RECENT POSTS
15 new employees in TECHTO Electronics in first quarter TRS EKTOS – UPDATED LIST OF ACCREDITED TESTS Free webinar about IOT product development – date 20 October 2022 Product Development Towards IEC61508 SIL 2
Back to NEWS
Contact Us