LED iBond
The convergence of lighting and IT
December 14, 2018
LED iBond manufactures some of the world’s most sophisticated LED panels

LED iBond manufactures some of the world’s most sophisticated LED panels. The vision of the company is to integrate lighting and IT, collaborating closely with EKTOS to make it happen.

LED iBond has developed a unique LED panel consisting of a patented ”sandwich” system, in which the LED is placed between two aluminium composite panels. This allows for a super-slim LED panel with a thickness of only 6 mm.

The panel can be used to integrate lighting and IT into a common infrastructure for Internet of Things applications in buildings.

– Most of our employees come from the lighting industry, CTO of LED iBond Lars Frederiksen explains.
– However, as we are looking into a future when lighting and IT will converge, we need to collaborate with experts in electronics and IT. We have found them at EKTOS.

“We need to collaborate with experts in electronics and IT. We have found them at EKTOS.” – Lars Frederiksen, CTO of LED iBond

The future is called Tracy

The latest LED iBond innovation is called Tracy: An IoT enabled LED panel for smart buildings and connected environments. Tracy can be customized to fit into almost any kind of environment. It can be assembled like the rails of a model railway, cut to any length and even go around corners. Also, Tracy can power a wide range of electronics, like USB ports, and IoT sensors monitoring temperature, moisture, movement etc. In short, Tracy combines lighting and IT into a flexible IoT infrastructure for all types of buildings.

As an example, LED iBond recently signed a contract to supply smart lighting for Norway’s largest public library, Deichman Bjørvika in Oslo. The new construction is one of the most prestigious public building projects in the country and will open to the public in 2020.

Tracy: An IoT enabled LED panel for smart buildings and connected environments

2.350 shelves

LED iBond supplies lighting for the library’s 2.350 shelves. Lighting can be controlled for each shelf individually, either via a central control unit or with a smartphone app. EKTOS has developed the driver for the shelves to control colour, light intensity etc.

Moreover, EKTOS has taken responsibility for testing and approval of a number of LED iBond products, with EKTOS acting as an external quality assurance partner. Due to EKTOS being accredited by the national Danish accreditation body DANAK, this has increased LED iBond’s credibility particularly regarding large customers.

Close collaboration

– Since meeting EKTOS for the first time one and a half year ago we have collaborated intensely. We are especially impressed by their ability to manage development projects, Lars Frederiksen explains.

“We have collaborated intensely [with EKTOS]. We are especially impressed by their ability to manage development projects.” – Lars Frederiksen, CTO of LED iBond

EKTOS CEO Jesper Holst adds:
– LED iBond is a perfect example of how quickly a close relation between consultant and customer can develop. Even if we have only collaborated for a relatively short time LED iBond engages us on many levels: idea generation, development, test, and manufacturing. Furthermore, we contribute on a strategic level and participate in business development as well. As an example, we participate in meetings with customers, if relevant, to discuss technical details.

Lars Frederiksen, CTO of LED iBond

Fast development of partnership

The partnership between LED iBond and EKTOS has developed exceptionally quickly, not least due to the fact that both parties are putting a lot of effort and focus into the collaboration. The outcome is equally significant: Ideas for new products can be evaluated and tested quickly to determine if they are feasible, both from a technical and from a business perspective.

According to Lars Frederiksen, fast development and short time-to-market is crucial, because convergence with IT is the new paradigm for the lighting business.
– There has been a lot of conventional thinking in the lighting business. But LED opens up new possibilities. We have to rethink LED as an electronics component similar to other components, and to exploit these new possibilities we need to bring a variety of skills into play. That is why we collaborate with EKTOS.

More information
Jesper Holst
Director
jho@ektos.net
LED iBond producerer nogle af verdens mest avancerede LED-paneler

LED iBond producerer nogle af verdens mest avancerede LED-paneler og har en vision om at integrere lys og it. Det sker i tæt parløb med EKTOS.

LED iBond har udviklet et unikt system til LED-belysning. Systemet består af plader i aluminiumskomposit i en patenteret sandwich-konstruktion, der giver et lysarmatur med en tykkelse på kun 6 mm. Med armaturet kan virksomheden integrere lys og it i én fælles bygningsinfrastruktur til Internet Of Things anvendelser.

– De fleste af vores ansatte kommer fra lys-verdenen, fortæller teknisk direktør i LED iBond Lars Frederiksen.
– Men vi ser, at fremtiden bringer en stadig tættere integration mellem lys og it. Derfor har vi brug for at samarbejde med eksperter inden for elektronik og it. Dem har vi fundet hos EKTOS.

“Vi har brug for at samarbejde med eksperter inden for elektronik og it. Dem har vi fundet hos EKTOS” – teknisk direktør i LED iBond Lars Frederiksen

Fremtiden hedder Tracy

Tracy er navnet på LED iBonds nyudviklede system, en tynd LED-skinne, der kan tilskæres og forbindes efter behov og bl.a. skæres i vinkel. Ud over at fungere som et ultra-fleksibelt belysningssystem kan Tracy tilføjes forbundne moduler, f.eks. usb-stik, termostater, bevægelsessensorer og anden elektronik, der kører på lavspænding. Med Tracy smelter lys og it sammen til en fleksibel IoT infrastruktur, som kan anvendes i alle typer bygninger.

Senest har LED iBond indgået kontrakt om levering af intelligent belysning til nybyggeriet af Norges største folkebibliotek, Deichman Bjørvika i Oslo. Nybyggeriet, der har et milliard-budget og er et af Norges største kulturbyggerier, åbner for publikum i 2020.

Tracy er LED iBonds nyudviklede system, en tynd LED-skinne, der kan tilskæres og forbindes efter behov.

Hylder i tusindvis

LED iBond leverer belysning til bibliotekets 2.350 hylder og mediestativer. Lyset kan styres separat for hver hylde eller centralt via en smartphone-app. EKTOS har udviklet en driver til hylderne, så man kan kontrollere farver, lysintensitet m.m.

Desuden har EKTOS bistået LED iBond med test og godkendelse af en række produkter med EKTOS i rollen som ekstern kvalitets-afdeling. Det har givet LED iBond ekstra kredibilitet i forhold til virksomhedens store kunder, da EKTOS er akkrediteret af det nationale akkrediteringsorgan i Danmark, DANAK.

Intenst samarbejde

– Vi mødte EKTOS for halvandet år siden, og siden har vi samarbejdet meget intenst. Vi er især meget imponerede over, hvor gode de er til at holde styr på vores fælles projekter, forklarer Lars Frederiksen.

“Vi har samarbejdet meget intenst [med EKTOS]. Vi er især meget imponerede over, hvor gode de er til at holde styr på vores fælles projekter” – teknisk direktør i LED iBond Lars Frederiksen

Direktør i EKTOS Jesper Holst supplerer:
– LED iBond er et godt eksempel på, hvordan en tæt relation mellem kunde og konsulent kan udvikle sig. Selv om vi kun har arbejdet sammen i halvandet år inddrager LED iBond os på mange forskellige niveauer, både i idegenerering, udvikling, test og produktion. Derudover bidrager vi på det strategiske niveau og er med i forretningsskabelsen. F.eks. deltager vi i kundemøder, hvor det er relevant, f.eks. når der skal diskuteres tekniske detaljer.

Lars Frederiksen, teknisk direktør i LED iBond

Hurtig udvikling

Samarbejdet mellem LED iBond og EKTOS har udviklet sig både usædvanlig godt og usædvanlig hurtigt. Det skyldes ikke mindst, at begge parter fra begyndelsen har sat fuldt fokus på parløbet. Resultatet er, at man nu hurtigt kan afprøve nye produktideer og afklare, om de er teknisk mulige, praktisk gennemførlige og økonomisk holdbare. Kort sagt: Vejen fra ide til færdigt produkt er blevet kortere.

Og et højt udviklingstempo er afgørende, fordi lysbranchen ifølge Lars Frederiksen står midt i et paradigmeskift hen imod integration med it-verdenen.

– I lysbranchen har man i mange år tænkt forholdsvis traditionelt. Men LED åbner for et væld af nye muligheder. Vi skal nytænke LED som en elektronikkomponent på linje med andre komponenter og for at udnytte de nye muligheder skal vi sætte mange forskellige kompetencer i spil på samme tid. Det er derfor vi samarbejder så tæt med EKTOS.

Contact Us